Niet iedereen blij met de Kleine Ondernemers Regeling 2020

De kleine ondernemersregeling (KOR) is per 1 januari 2020 veranderd. De nieuwe regeling voorziet in een geheel andere systematiek. In plaats van het niet hoeven betalen van omzetbelasting als u onder een grenswaarde blijft, voorziet de nieuwe regeling in een vrijstelling van omzetbelasting.

Tot 1 januari 2020 werkte het als volgt. Een natuurlijk persoon (eenmanszaak, zzp-er) of samenwerkingsverband (vennootschap onder firma, maatschap) bracht aan zijn of haar klanten omzetbelasting in rekening en trok de aan hem of haar in rekening gebrachte omzetbelasting af.
Indien het bedrag dat de aan klanten in rekening gebrachte omzetbelasting minus de in aftrek gebrachte omzetbelasting minder was dan € 1.883,00, was u maar een gedeelte of helemaal geen omzetbelasting verschuldigd. Wel moest u daartoe een adequate omzetbelasting administratie te voeren, omzetbelasting aangifte te doen en op de facturen omzetbelasting in rekening te brengen.

Vanaf 1 januari 2020 bestaat die regeling niet meer. Of u gebruik maakt van de nieuwe KOR is een keuze. Maakt u gebruik van de regeling dan mag u geen omzetbelasting meer in rekening brengen, geen omzetbelasting meer aftrekken en uw omzet mag niet meer dan €20.000,00 bedragen.

De voordelen van de nieuwe KOR zijn dat ook rechtspersonen (zoals onder andere de besloten vennootschap, de stichting en vereniging) gebruik mogen maken van de KOR, dat u minder administratie hoeft te voeren, niet meer elk kwartaal aangifte hoeft te doen en uw tarief omlaag gaat omdat u geen omzetbelasting meer in rekening brengt bij particuliere klanten.
Het nadeel van de nieuwe KOR is dat u geen recht meer hebt op omzetbelasting teruggave.

Meedoen aan de nieuwe KOR kan alleen na aanmelden via het aanmeldformulier (te vinden op de site van de belastingdienst). Het alternatief is om wel gewoon aangifte te doen en in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek te nemen. Het verschil met huidige regeling is dan dat u wel omzetbelasting moet afdragen, ook als het bedrag van de aangifte beneden €1.883,00 blijft.

Wilt u meer weten over de KOR in relatie met de door u gehanteerde of te hanteren rechtsvorm? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie