ANBI's worden slecht door de fiscus gecontroleerd

Uit onderzoek door Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het datajournalistieke platform Pointer (KRO-NCRV), mede uitgevoerd voor de Groene Amsterdammer, Reporter Radio en Trouw blijkt dat meer dan de helft van de ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instellingen) niet aan alle eisen voor het zijn van ANBI voldoet.

Het platform heeft met name gekeken naar de publicatieplicht die inhoudt dat ANBI’s jaarcijfers binnen een half jaar na het boekjaar moeten publiceren op een website. ANBI’s moeten echter nog aan heel wat meer voorwaarden:

 1. De ANBI moet met nagenoeg geheel van haar activiteiten het algemeen belang dienen
 2. Geen winstoogmerk
 3. De ANBI en de daarbij betrokken mensen voldoen aan de integriteitseisen
 4. Geen van de bestuurders of andere betrokkenen mogen over het vermogen van de ANBI beschikken alsof het hun eigen vermogen is, ook mogen zij afzonderlijk geen meerderheid in zeggenschap hebben.
 5. De ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan benodigd voor het werk van de ANBI.
 6. Beleidsbepalers krijgen niet meer dan een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 7. De ANBI heeft een actueel beleidsplan.
 8. De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen beheerskosten en bestedingen.
 9. Bij liquidatie van de ANBI gaat het overschot naar een ANBI met vergelijkbaar doel (opnemen in de statuten).
 10. De ANBI voldoet aan haar administratieve verplichtingen.
 11. De ANBI publiceert hetgeen hiervoor vermeld met balans, staat van baten en lasten samen met een toelichting op een website.

Verder moet u om als ANBI te kwalificeren eerst een aanvraag bij de belastingdienst indienen. Als de ANBI niet meer kwalificeert dan gaat de ANBI schenk- en erfbelasting betalen, de ontvanger van schenkingen van de ANBI gaat schenkbelasting betalen en giften mogen niet meer worden afgetrokken van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Met andere woorden alle voordelen kwijt!

Wilt u meer weten over de eisen voor ANBI’s en hoe u die kunt naleven? Bel ons voor het maken van een afspraak.


 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie