De personenvennootschap van zegen tot last

Heel veel bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend in de vorm van een personenvennootschap, zoals een vennootschap onder firma. De vennootschap onder firma is een bijzonder flexibel instrument uit de gereedschapskist van de ondernemingsrecht jurist. U heeft geen notaris nodig, de personenvennootschap is zo ingeschreven bij de kamer van koophandel, in- en uittreden is zo geregeld, de personenvennootschap is fiscaal transparant en u heeft van doen met grotendeels regelend recht, zodat u zelf heel veel kunt bepalen en inrichten.

Toch kent de personenvennootschap ook een paar nadelen, zoals de aansprakelijkheid van de vennoten tegenover schuldeisers. Dat geldt niet alleen voor de eigen schulden maar ook voor die van toetredende en uittredende vennoten. Het geldt zelfs voor de schulden van reeds uitgetreden vennoten.
Zorg dat zowel intern als extern duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie voor wat en waarom aansprakelijk is. Realiseer u ook dat als er een grote aansprakelijkheid te duchten is, het verstandig kan zijn om de activiteiten in een andere rechtsvorm te gieten.
Zorg ook dat u regelmatig alles wat is overeengekomen tegen het licht houdt, vooral ook omdat er opnieuw nieuwe wetgeving op dit gebied aan zit te komen.
 
Naast de aansprakelijkheden en wat u bent overeengekomen kan het aantrekkelijk zijn om ook te zorgn voor een fiscaal zo optimaal mogelijke inrichting en te kiezen voor een voor uw bedrijfsvoering passende rechtsvorm.

 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie