Opzeggen vennootschap onder firma aan regels gebonden

Wanneer mag je een vennootschap onder firma (vof) opzeggen en wanneer mag je als vennoot een voorschot aan jezelf uitbetalen? Deze en andere vragen kwamen aan bod in de Rechtbank Gelderland toen de rechter werd verzocht de ruzie te beslechten, ontstaan tussen twee vennoten.

De vennoten kregen ruzie mede ten gevolge van het overboeken van gelden door de ene vennoot, die dat niet had afgestemd met de andere vennoot. De niet overboekende vennoot meende daaruit af te kunnen leiden dat hij nu de vennootschap onder firma wel op kon zeggen.
In deze zaak werd nog maar eens aangetoond dat samenwerken, samen een onderneming voeren niet eenvoudig is. Een heleboel problemen zijn te voorkomen door tijdig te overleggen en vooraf goede afspraken te maken.
Het zonder medeweten van de andere vennoot geld overmaken naar jezelf is wellicht niet de beste manier om uitvoering aan het samenwerken te geven. Naast het goed vastleggen van de afspraken in een overeenkomst gaat het overigens ook om hoe je met elkaar uitvoering geeft aan dat samenwerken.

De rechter oordeelt dat het niet redelijk is om op deze grond, mede gezien het feit dat ten gevolge van de overboeking de bedrijfsvoering niet in gevaar is gebracht, de vennootschap onder firma te ontbinden. Nu is deze uitspraak zeer feitelijk van aard, een gevolg van de feitelijke omstandigheden, maar toch kunt u uit deze uitspraak nog wel lering trekken.

Zorg voor goede onderlinge afspraken en leg die, bij voorkeur, vast in een notariŽle akte. Toets de gemaakte afspraken regelmatig met de praktijk en aan de onderlinge verstandhouding. Zorg voor adequate opvolging op het moment dat de werkelijkheid en de gemaakte afspraken uit elkaar gaan lopen. Pas de gemaakte overeenkomst tijdig aan.

Wilt u meer weten over afspraken in een vof-overeenkomst? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie