Ondernemerstestament belangrijk voor continu´teit bedrijf

Als ondernemer ben je natuurlijk onsterfelijk, heb je het eeuwige leven en hoef je je over ziek zijn of overlijden geen zorgen te maken. Dat is natuurlijk allemaal waar. Totdat er wel iets gebeurd. Dan is het wel heel vervelend als er geen directeur is of iemand die kan handelen namens de vennootschap. Er ontstaat dan meestal ruzie tussen de erfgenamen omdat niet duidelijk is wie eigenaar van de onderneming gaat worden. Bovendien lopen klanten weg omdat onduidelijkheid leidt tot allerhande problemen.

Wat een ondernemerstestament echt anders maakt is dat er, naast de regeling voor de familie ook rekening gehouden moet worden met de continu´teit van het bedrijf, de belangen van de werknemers en niet te vergeten de klanten.

Een van de eerste vragen die opkomt is wie er eigenaar gaat worden. Wordt dat een van de kinderen, alle kinderen? Moet er misschien een externe partij worden gezocht om de onderneming aan te verkopen, of is het eerder de bedoeling een van de werknemers de onderneming overneemt?
De logische vervolgvraag is dan op welke wijze de onderneming moet worden gewaardeerd en als er een prijs wordt vastgesteld hoe die betaald gaat worden, in termijnen of direct.
Van geheel andere orde is het fiscale traject. Hoe gaat dat worden vormgegeven? Is het de bedoeling gebruik te maken van fiscale regelingen zoals de bedrijfsopvolgingsregeling? Wie gaat de afwikkeling doen, wordt er een bewindvoerder aangewezen die samen met de executeur de nalatenschap moet afwikkelen?

Het nadenken over deze vragen maakt al dat u begrijpt dat er niet één antwoord mogelijk is. Sterker nog, waarschijnlijk is het antwoord van vandaag niet het antwoord van morgen. Dat betekent dat u als ondernemer af en toe is stil moet staan bij wat voor regeling u zou willen en kunnen treffen in uw testament. Als u dat hebt geregeld, doet u er verstandig aan dat eens af en toe tegen het licht te houden, zodat u zeker weet dat de antwoorden op de hiervoor gestelde vragen nog steeds kloppen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een ondernemerstestament? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie