Publicatietermijn jaarrekening verkort tot 12 maanden

Vorig jaar is de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening van kracht geworden. Met de Uitvoeringswet is deze EU richtlijn in de nationale wetgeving opgenomen. Doel is om de administratieve lasten van kleine ondernemingen te verlichten. Daarnaast is er ook sprake van enige verzwaring, bijvoorbeeld de termijn voor publicatie van de jaarrekening.
 
Tot 1 november 2015 was de uiterste termijn voor publicatie van de jaarrekening 13 maanden na afloop van het boekjaar. De Uitvoeringswet verkort deze termijn. Met ingang van 1 november 2015 bepaalt de wet dat de jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar is gepubliceerd, dus uiterlijk op 31 december van het jaar volgende op het boekjaar (als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar). Omdat de termijn voor publicatie wordt verkort wordt ook de termijn voor het opmaken en vaststellen van de jaarrekening verkort.
De termijn voor uitstel voor het opmaken van de jaarrekening wordt ook met een maand verkort. Voor de besloten en naamloze vennootschap wordt deze termijn maximaal vijf maanden en voor de andere rechtspersonen maximaal vier maanden.
De wet kent na invoering vier categorieŽn ondernemingen; groot, middelgroot, klein en micro onderneming. De jaarrekeningplichten van een rechtspersoon worden in belangrijke mate bepaald door haar grootte. Hoewel het overgrote gedeelte van de Nederlandse rechtspersonen als micro-onderneming zal kwalificeren, is de impact daarvan beperkt. Het gaat hier overigens maar om een beperkt aantal aanvullende vrijstellingen. Zo zijn de balans en de winst- en verliesrekening verder vereenvoudigd en mag een toelichting volledig achterwege blijven.
Daarnaast hoeven kleine rechtspersonen en micro ondernemingen niet langer de lijst van kapitaalbelangen van twintig procent of meer op te nemen (art. 2:379 BW). Kleine rechtspersonen en micro ondernemingen zijn niet langer verplicht om een opgave te doen van het aantal door de rechtspersoon gehouden eigen aandelen. Het jaarverslag verplicht voor de middelgrote en grote rechtspersoon, krijgt wettelijk de term Ďbestuursverslag'.

Wilt u meer weten over de veranderingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie