Aansprakelijkheid voor rechtshandelingen BV i.o. ingewikkeld.

Het Hof Amsterdam heeft in een recente uitspraak opnieuw laten zien hoe ingewikkeld aansprakelijkheden liggen bij het verrichten van rechtshandelingen in de oprichtingsfase van een besloten vennootschap. U gaat sneller het schip in dan u beseft, zo blijkt.
 
De uitspraak betrof een huurder die met zijn bestaande BV namens een (nieuwe) BV in oprichting (BV i.o.) een huurovereenkomst heeft gesloten. Die BV wordt pas enkele maanden later daadwerkelijk opgericht, de oprichtingsakte wordt dan bij de notaris gepasseerd. De huurder is bestuurder van die BV.

Als vervolgens de BV de huurovereenkomst niet nakomt, is de vraag of hij als huurder aansprakelijk is voor dit verzuim. Het was immers niet de huurder zelf, maar zijn vennootschap die de rechtshandeling van de nieuwe BV heeft bekrachtigd.

Het Hof oordeelde dat de huurder aansprakelijk is, ook nu niet de huurder maar diens vennootschap de rechtshandeling het sluiten van een huurovereenkomst heeft bekrachtigd. In dit geval vond het Hof dat de huurder wist of had kunnen weten dat de BV de uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen ten opzichte van de verhuurder niet zou kunnen nakomen. Door te bekrachtigen en op die manier te bewerkstelligen dat zijn persoonlijke aansprakelijkheid tegenover de verhuurder op de besloten vennootschap werd afgewenteld, heeft de huurder als bestuurder onrechtmatig gehandeld

Het blijft heel lastig, enige juiste advies blijft daarom geen activiteiten ondernemen voordat de besloten vennootschap is opgericht, dan wordt u ook niet hoofdelijk aansprakelijk. Een besloten vennootschap kan heel snel worden opgericht; het verrichten van activiteiten in de oprichtingsfase is helemaal niet nodig, juiste planning is voldoende. Verricht u toch activiteiten, bezint eer ge begint!

Laat u goed voorlichten en voorkom misstappen als hiervoor gemeld.

 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie