Geachte nieuwsbrieflezer,

De nieuwsbrief november is uit. Met in deze uitgave weer diverse actuele onderwerpen. 
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met ons kantoor of maak gebruik van de links onder aan de betreffende artikelen. Wij nemen dan snel contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Notariskantoor Smook
mr. P.K. Smook
Rustoordlaan 31
7211 AV EEFDE
T: (0575) 51 45 34
E: notaris@smook.nl

Wet bescherming van erfgenamen tegen schulden beschermt u niet altijd

Het aanvaarden van een nalatenschap kan op twee manieren, een erfgenaam kan een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden. Het onderscheid is belangrijk in verband met de aansprakelijkheid voor schulden van de overledene. Als de erfgenaam zuiver aanvaardt, loopt hij het risico dat hij uit eigen geld moet bijdragen als er meer schulden blijken te zijn dan bezittingen. Dat hoeft niet als een erfgenaam de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard.

Opgelet bij (particuliere) erfpacht

Als u een woning koopt, is het van groot belang om van te voren na te gaan of er sprake is van een woning op eigen grond of van een erfpachtsituatie. Wat zijnde voor- en nadelen van erfpacht?


Ontbinding koopovereenkomst zonder ingebrekestelling

Het ondertekenen van een koopovereenkomst van een huis heeft soms vreemde gevolgen. Vaak bevat een koopovereenkomst een bepaling dat de overeenkomst pas kan worden ontbonden na een ingebrekestelling. Dat kan leiden tot vervelende situaties voor koper en verkoper.


Beneficiaire aanvaarding en vereffening

Het komt regelmatig voor dat een nalatenschap een negatief saldo heeft. Dat wil zeggen dat er meer schulden zijn dan bezittingen. Ook komt het voor dat er twijfel of te weinig zekerheid bestaat over de omvang van een nalatenschap. In die gevallen kan een erfgenaam besluiten om de nalatenschap toch wel te aanvaarden. Dit wordt dan meestal geen zuivere aanvaarding, want dan is de erfgenaam ook persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de erflater. De erfgenaam zal in een dergelijk geval beneficiair aanvaarden. Deze wijze van aanvaarding vindt plaats door het uitbrengen van een verklaring door de erfgenaam bij de rechtbank.


 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie