Geachte nieuwsbrieflezer,

De nieuwsbrief september is uit. Met in deze uitgave weer diverse actuele onderwerpen.
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met ons kantoor of maak gebruik van de links onder aan de betreffende artikelen. Wij nemen dan snel contact met u op. 

Met vriendelijke groet,

Notariskantoor Smook
mr. P.K. Smook
Rustoordlaan 31
7211 AV EEFDE
T: (0575) 51 45 34
E: notaris@smook.nl

 

Bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen op de schop

Het gaat er om spannen of per 1 januari 2017 de aangescherpte wet Bestuur en Toezicht in werking gaat treden. Doel is om bestuur en toezicht bij een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij te verbeteren. Als de wet in werking treedt, gaat er het nodige op de schop.

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen maakt grote kans

Wie nu in Nederland trouwt, deelt automatisch alles wat hij of zij heeft. Niet alleen wat u tijdens het huwelijk samen krijgt of kwijtraakt is van u samen. Ook al uw voorhuwelijkse vermogen en schulden wordt gezamenlijk eigendom. Er ontstaat tussen u beiden als echtgenoten een wettelijke gemeenschap van goederen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. De Eerste Kamer moet nog stemmen om het voorstel als wet te kunnen aannemen.

 

Samenwonen “als ware men gehuwd”

Een levenspartner vinden is prachtig en vaak wordt er besloten om te gaan samenwonen.  Als u dan gaat samenwonen kan dat gevolgen hebben op veel verschillende juridische gebieden. Denk bijvoorbeeld aan wijziging van partneralimentatie verplichtingen, de opeisbaarheid van een erfdeel door een kind bij de langstlevende ouder, een wijziging in de WW-uitkering of de AOW-uitkering en wijzigingen in fiscale aanspraken zoals toeslagen en fiscaal partnerschap.

Modernisering personenvennootschappen nu echt in het verschiet

Nog steeds wordt er gewerkt aan een modernisering van wetgeving rond en op het gebied van personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap). Al een aantal keren eerder is dat geprobeerd, maar tot op heden is dat iedere keer op niets uitgelopen. Wat in het oog springt is dat in de voorstellen opnieuw de mogelijkheid is opgenomen om aan een personenvennootschap rechtspersoonlijkheid toe te kennen.

Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie