Geachte nieuwsbrieflezer,

De nieuwsbrief mei is uit. Met in deze uitgave weer diverse actuele onderwerpen.
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met ons kantoor of maak gebruik van de links onder aan de betreffende artikelen. Wij nemen dan snel contact met u op. 

Met vriendelijke groet,

Notariskantoor Smook
mr. P.K. Smook
Rustoordlaan 31
7211 AV EEFDE
T: (0575) 51 45 34
E: notaris@smook.nl

 

Wie zorgt er voor uw minderjarige kind(eren) als u er niet meer bent?

Het is geen leuk onderwerp om over na te denken, maar wel belangrijk: wie zorgt er voor uw minderjarige kind(eren) als u er niet meer bent? Als één van de ouders zou overlijden dan gaat de zorg voor het kind naar de andere ouder, als deze het ouderlijk gezag heeft.

Mierenplaag geen verborgen gebrek na aankoop woning

In de wet staat dat u als koper van een huis het recht heeft om te weten of het huis kan worden gebruikt zoals u het verwacht te gebruiken. Soms leidt onenigheid daarover tot wonderbaarlijke rechtszaken. Zo ook bij een koper van een woning van bijna een eeuw oud, waarbij hij na lang en grondig klussen geconfronteerd werd met een ware mierenplaag in en om het huis. Een verborgen gebrek, volgens de koper, die de verkoper daarop voor de rechter aansprak.

 

Appartement kopen vergt extra oplettendheid

Bij huizenkopers blijkt vaak onduidelijkheid te bestaan over wat nu het verschil is tussen een grondgebonden woning of een appartement. Bij een grondgebonden woning koopt u eigenlijk een perceel grond waarbij u automatisch eigenaar wordt van alles wat op en in die grond aanwezig is. Dat kan zijn een woning, maar ook bijgebouwen en beplanting gaan automatisch mee. Bij een appartement gaat dat anders.

Scheiden doet lijden?

De Tweede Kamer heeft 19 april jongstleden ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD). Dit voorstel houdt in dat de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt. Het vermogen dat een echtgenoot vr het huwelijk heeft opgebouwd, valt dan niet langer in de gemeenschap van goederen. Ook door een echtgenoot verkregen erfenissen en schenkingen zouden op basis van het voorstel niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen. Nu is dat wel zo, tenzij bij de schenking of in een testament is bepaald dat het geschonken of gerfde vermogen privébezit blijft.

Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie